วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชาของชุมชน ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำเสนอนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในโครงการส่งเสริมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ซึ่งโครงการนี้มีนวัตกรรมที่ส่งเสริมการป้องกันโรค 4 ชิ้นประกอบด้วย 1. บทสรภัญญะ 2. ผญา 3. บทเพลงลูกทุ่งและ 4. กลอนลำ ซึ่งได้ทำการบันทึกเสียงเพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่และใช้เสริมสร้างการป้องกันโรคในโอกาสต่อไป

ความคิดเห็น