วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ได้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดขึ้นที่ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 23 กิจกรรมภาคเช้าเป็นการให้คำแนะนำสำหรับนักศึกษาใหม่และพิธีรับขวัญจัดขึ้นในช่วงบ่าย

ความคิดเห็น