เขียนวันที่ 21 พ.ค. 65   โดย  วริษฐา รัตนวโรภาส

ชื่อเรื่อง พูดเป็น เก่ง มั่น สไตล์ หนิง ศรัยฉัตร

ผู้เขียน ศรัยฉัตร กุญชร ณ อยุธยา จีระแพทย์

หมวด   พัฒนาตนเอง/แรงบันดาลใจ

สำนักพิมพ์ นานมีบุ๊คส์

จำนวนหน้า 304 หน้า

อ่านเพิ่มเติม >>> “พูดเป็น เก่ง มั่น สไตล์ หนิง ศรัยฉัตร”

ความคิดเห็น