วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เข้าร่วมกิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้คณิตศาสตร์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1

📎ไฟล์ภาพเพิ่มเติม
https://drive.google.com/drive/folders/1nweJ2HRucABpzVvskU_tSdG4MugJOiiV?usp=sharing

ความคิดเห็น