13 พค 65 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศระดับคณะและระดับสาขา ประจำปีการศึกษา 2565

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5325405427480887&id=471515192869959

 

ความคิดเห็น