วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
อบรมความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะหลักสูตรของกลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน โดยมีวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ให้เกียรติมาบรรยายและจัดกิจกรรมดีๆ ให้แก่คณาจารย์ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น