16 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. วิพากษ์ข้อสอบปลายภาค อีกหนึ่งบทบาทของคณะกรรมการประจำหลักสูตร ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ทุ่มเททำหน้าที่ของตนเอง แม้เป้นวันหยุดราชการ…ความรักและความตั้งใจทำเพื่อคณะของเรา…

 

 

 

ความคิดเห็น