วันวิสาขบูชา 15 พฤษภาคม 2565 อีกหนึ่งกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ที่พัฒนานักศึกษา ภาพโดย ประธานสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์

ความคิดเห็น