ชมการถ่ายทอดสด (Live) การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “นาค” ในวัฒนธรรมไทย

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

ทาง Facebook page สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ 

ความคิดเห็น