กิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2565

ณ ห้องประชุมช่อราชพฤกษ์ ชั้น 6 อาคารอเนกคุณาคาร (อาคาร 23)

ความคิดเห็น