โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมช่อราชพฤกษ์ อาคารคอมเพล็กช์ ชั้นที่ 6 เวลา 08.00 – 14.00 น.

ความคิดเห็น