ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ อาคาร 23 ชั้น 6

ความคิดเห็น