เข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมช่อราชพฤกษ์ อาคารคอมเพล็กชั้น 6

ความคิดเห็น