ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565  ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กิจกรรมที่ 1 ทำบุญตักบาตรคณะครุศาสตร์ “ก้าวแรกนักศึกษาใหม่ รวมใจบ้านครุศาสตร์”

กิจกรรมที่ 2 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ” เปิดหัวใจนักศึกษาใหม่ สู่ก้าวแรกแห่งการเรียนรู้ “

กิจกรรมที่ 3 การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

ความคิดเห็น