💜บรรยากาศงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่💛
ราชพฤกษ์ช่อที่ 51
รุ่นที่ 1 วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2565
ยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย

ความคิดเห็น