วันที่ ๕-๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
รับนักศึกษาเข้าหอพักราชพฤกษ์ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
บรรยากาศคึกคักแต่เป็นระเบียบ มีผู้ปกครองจากหลายๆที่มาส่งบุตรหลานและนำข้าวของขึ้นไปยังห้องพัก

ความคิดเห็น