ผลการจัดอันดับสถาบันการศึกษาทั่วโลกโดย Quacquarelli Symonds(QS) หรือ QS World University Rankings ซึ่งเป็นองค์กรการให้ข้อมูลในด้านการศึกษาและการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ผ่านระบบที่มีชื่อว่า QS World University Rankings ได้ประกาศการจัดอันดับสาขาวิชาที่ติดอันดับโลก เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2565 ผลปรากฏว่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อันดับที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
อันดับที่ 26 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย
อันดับที่ 479 มหาวิทยาลัยในทวีปเอเชีย
อันดับที่ 1001 – 1200 มหาวิทยาลัยในโลก

ความคิดเห็น