วันที่ 25-29 เมษายน 2565  เป็นวิทยากรแกนนำโครงการ “วิทยาศาสตร์พลังสิบ” กลุ่มภาคอีสานตอนล่าง ณ โรงแรมสุนีย์แกนด์ จ.อุบลราชธานี

ความคิดเห็น