วันที่ 19 เมษายน 2565 เข้าร่วมประชุมนำเสนอ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น กำลัง 2 “พัฒนาความรู้ เสริมภูมิปัญญา สร้างคุณค่าเศรษฐกิจชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบZoomMeeting

 

 

 

 

 

 

ความคิดเห็น