18 เมษายน 2565 ลงพื้นที่ติดตาม การแปรรูปกล้วยน้ำว้า พร้อมทั้งวางแผนเตรียมประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน … ที่บ้านสวายจีกหมู่ 2 ขอบคุณแม่ๆ มากมายค่ะในความตั้งใจที่จะร่วมพัฒนาไปด้วยกัน

ความคิดเห็น