15 เมษายน 2565 ข้าพเจ้ามีภารกิจที่สำคัญคือ เข้าเวรมหาวิทยาลัย อีกหนึ่งความรับผิดชอบที่สำคัญ เข้าเวรอย่างไรให้มีความสุข ด้วยความที่มีความสุขกับสิ่งรอบตัวง่าย ๆ ก็ทำให้อยู่ด้วยความสุข เหตุการณ์สงบ เรียบร้อยดี อีกหนึ่งวันที่มีความสุข

 

ความคิดเห็น