สรงน้ำพระ สรงน้ำธาตุ และสรงน้ำญาติผู้ใหญ่พระในบ้าน ขอขมาและขอพร
#สืบสานประเพณีสงกรานต์2565

ความคิดเห็น