เข้าร่วมฟังการบรรยาย ในรายการ “โลกหมุนแม้นเหมือนเดือนหงาย: โลกเปลี่ยน กระบวนทัศน์เปลี่ยน” เนื่องในโอกาสการฉลองอายุ ๕ รอบธเนศ เวศร์ภาดา ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

📌วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
📌เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.
📌ผ่านระบบซูมออนแอร์ทางเพจสมาคมภาษาและหนังสือฯ และเพจ Vespada Academy

จัดโดย สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่วมกับ
🔴Vespada Academy
🔴พิพิธภัณฑ์เรือนมหาสวัสดี
🔴สถาบันไทยปัญญ์สุข
🔴สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
🔴ภาคีเครือข่ายวรรณกรรมวิจารณ์

ความคิดเห็น