ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 68 รูป เนื่องในวัน “วันอนุรักษ์มรดกไทย” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมศิวาลัย ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น