2 เมษายน 2565  ร่วมประชุมและให้คำแนะนำแก่ทีมผู้เข้าประกวดคลิปวีดิโอภายใต้แนวคิด ของดี ของใช้ ของกิน ของฝาก บนเส้นทางวัฒนธรรมการค้าโบราณ สวายจีก สนวน ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์”  ภายใต้โครงการจัดการทุนทางวัฒนธรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากพื้นที่เส้นการค้าโบราณ จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น