โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเนื้อหาการเรียนรู้บน BRU MOOC”  ในวันที่ 31 มี.ค. 65 

โครงการดี ๆ ที่พัฒนาตนเอง ค่อยๆเรียนรู้ ค่อยๆ ทำ วิทยากรเก่งมากค่ะ วันนี้ได้ความรู้ใหม่ๆเยอะมาก

 

 

 

ความคิดเห็น