โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเนื้อหาการเรียนรู้บน BRU MOOC”  

ในวันที่ 31 มี.ค.  เวลา 08.30-16.30 น.  ได้รับความรู้ใหม่ในการอบรม เป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก

 

 

 

ความคิดเห็น