อบรมออนไลน์ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเนื้อหาการเรียนรู้บน BRU MOOC” ในวันที่ 31 มี.ค. เวลา 08.30-16.30 น. อบรมผ่านโปรแกรม Microsoft Team ที่ลิงก์ https://bit.ly/bru-mooc

ความคิดเห็น