วันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ปรารภธรรมนำปฏิบัติ โดย พระอาจารย์คม อภิวโร ณ หอประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรมอีสานใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันดีๆที่เราได้นั่งสมาธิและทำบุญ…พัฒนาตนเองด้านจิตใจ…

 

         

ภาพโดย Rommy Roy

ความคิดเห็น