24 มีนาคม 2565 เข้ารับการอบรมเรื่อง การสร้างดิจิตอลคอนเทนต์อย่างง่ายด้วย​WordPress​ จัดโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ …. ขอบคุณวิทยากรทั้งสามท่าน น้องโอ๋ น้องเอ และน้องปอน มากมายค่ะ

ความคิดเห็น