เข้าร่วมกิจกรรม “สร้างความรัก ความผูกพัน สานสัมพันธ์ปีใหม่ 2565” ในวันที่ 29 ธันวาคม 2564

ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น