ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายหัวข้อ “สิ่งจำเป็นในการปรับเปลี่ยนจาก GMP เป็น GHPs Rev.2020” โดย คุณวิจิตรา จำปาทอง ที่ปรึกษาด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร FoSTAT  วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 13.30-15.30 น.

ความคิดเห็น