เข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะในหัวข้อ Analysis techniques for bioactive compounds in hemp and cannabis โดยบริษัท Perkin Emer Ltd. ในวันที่ 8 ธันวาคม 2564

ความคิดเห็น