เข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ปีที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ณ โดมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น