เข้าฟังบรรยายในกิจกรรม Food Talks 2022#3 “Functional Foods Product Registration Guidelines” อาหารฟังก์ชันและแนวทางการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ภายใต้กฏหมายประเทศไทย โดยคุณมาลี จิรวงศ์ศรี อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่จะมาแชร์ประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับอาหารฟังก์ชั่นกับกฏหมายอาหารและอาหารใหม่ ข้อกำหนดการกล่าวอ้างสุขภาพและแนวทางการขึ้นทะเบียนอาหารฟังก์ชั่น ใน วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565

 

ความคิดเห็น