เข้าร่วมเวียนเทียนในวันมาฆบูชา ณ วัดกลางพระอารามหลวง ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565

ความคิดเห็น