เข้าร่วมพิธีสมโภชองค์กฐินสามัคคี ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งจะมีพิธีทอดถวาย ณ วัดโพธิ์ทอง ต.บ้านยาง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564

ความคิดเห็น