อาจารย์มณีนุช ให้ศิริกุล เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลพระพุทธสัพพัญญูสุคโต โดย สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และพระเกจิอาจารย์ จำนวน 10 รูป เนื่องในโอกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ครบ 50 ปี  14 กุมภาพันธ์ 2565

ความคิดเห็น