ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ พระสงฆ์ 99 รูป ที่เดินลงมาจากยอดภูเขาไฟกระโดง ตามบันไดนาคราช จำนวน 297 ขั้น เพื่อรับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชนที่รอใส่บาตรอยู่บริเวณลานเชิงบันไดนาคราช ด้านหน้าวัดพระพุทธบาทเขากระโดง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งจัดขึ้นในวันแรม 1 ค่ำเดือน 11 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 22 ตุลาคม 2564

ความคิดเห็น