18 มีนาคม 2565  ร่วมกิจกรรมเวทีค้นหาเอกลักษณ์และวิเคราะห์ภูมิปัญญาชุมชน บนเส้นทางการค้าโบราณ ห้วยราช-สนวน-สวายจีก เพื่อจัดทำแผนที่ทางวัฒนธรรม ภายใต้โครงการจัดการทุนทางวัฒนธรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากพื้นที่เส้นทางการค้าโบราณ จังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุม สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.บุรีรัมย์

ขอบคุณตัวแทน/ผู้นำชุมชน ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

 

ความคิดเห็น