วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

ร่วมงานเทิดพระเกียรติถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ 5 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  และวันพ่อแห่งชาติ

พิธีทำบุญตักบาตร(ข้าวสารอาหารแห้ง) พระสงฆ์ 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณหน้าหอประชุมวิชชาอัตศาสตร์

พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะ ถวายราชสดุดีและถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์

ความคิดเห็น