อบรม โครงการบริการวิชาการ “นานาทรรศนะการศึกษาอุปลักษณ์ในภาษาไทย : การผสานศาสตร์และศิลป์ในการสร้างสรรค์สู่งานวิจัย”

โดย ผศ.ดร.ศุภชัย ต๊ะวิชัย

ในวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.

 

ความคิดเห็น