15 ต.ค.64 ลงพื้นที่ U2T SC-07 ตำบลเสม็ด จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การดูแลสุขภาพ ณ โรงเรียนภัทรบพิตร 

oznorWO

 

ความคิดเห็น