21 ต.ค 64 ร่วมกิจกรรมกวนข้าวทิพย์ ภายใต้โครงการส่งเสริมความเป็นไทย ปีการศึกษา 2564 ณ วัดกลาง พระอารามหลวง

ความคิดเห็น