ในวันที่ 5 มีนาคม 2565 ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจิตอาสาของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ณ วัดกลางพระอารามหลวง ทางสาขาวิชาการจัดการ นำโดยหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ ท่านอาจารย์ ดร.พิสมัย ประชานันท์ และตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ร่วมถวายภัตตาหารเพล และน้ำดื่ม จำนวน 100 ชุดให้กับพระและเณรที่กักตัวด้วยโรคระบาดโควิด-19  นักศึกษาและคณาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมบุญร่วมกุศลร่วมกัน มีความอิ่มเอมใจและรู้สึกดีที่ได้ร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา…สาธุ

ความคิดเห็น