ในวันที่ 1 ธันวาคม และวันที่ 8 ธันวาคม 2564  สาขาวิชาการจัดการได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์สาขาวิชาการจัดการ ณ โรงเรียนลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ นำโดยหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ อาจารย์ ดร.พิสมัย ประชานันท์ ร่วมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนและผู้ที่สนใจที่จะสมัครเรียนในสาขาวิชาการจัดการ โดยโครงการดังกล่าว มีตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการเป็นตัวแทนในการถ่ายทอดข้อมูลและให้คำแนะนำกับนักเรียนและผู้ที่สนใจ โดยในโครงการได้นำเค้กส้มผลิตภัณฑ์ในรายวิชาธุรกิจจำลองที่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้ทำในรายวิชาร่วมแจกให้นักเรียนได้ทานและเห็นถึงความชัดเจนของการจำลองการทำธุรกิจให้นักเรียนและผู้ที่สนใจได้เข้าใจมากขึ้น

ความคิดเห็น