ผศ.ดร.อนล สวนประดิษฐ์ เข้าร่วมการแนะนำระบบ ThaiJO2.0 เวอร์ชั่นใหม่” ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีหัวข้อดังนี้
1.Topic: การประชุม เรื่อง “แนะนำระบบ ThaiJO2.0 เวอร์ชั่นใหม่” (17 ก.พ. 65 รอบเช้า)
Meeting Recording:
2.Topic: การประชุม เรื่อง “แนะนำระบบ ThaiJO2.0 เวอร์ชั่นใหม่” (17 ก.พ. 65 รอบบ่าย)
Meeting Recording: ไม่ได้ record แต่สามารถดู live สด ได้จากลิงก์ https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314…
3.Topic: การประชุม เรื่อง “แนะนำระบบ ThaiJO2.0 เวอร์ชั่นใหม่” (18 ก.พ. 65 รอบเช้า)
Meeting Recording:
4.Topic: การประชุม เรื่อง “แนะนำระบบ ThaiJO2.0 เวอร์ชั่นใหม่” (18 ก.พ. 65 รอบบ่าย)
Meeting Recording:

ความคิดเห็น