อบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ (ZOOM) รูปแบบ Virtual Interactive Activity ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ในหัวข้อ “The HR Evolution Pathway​ : Generalist vs. Specialist” จัดโดย HR Community by SEAC ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มากประสบการณ์ในสายงาน HR ประกอบไปด้วย คุณวัฒนศักดิ์ วิบูลย์ชัยกุล ตำแหน่ง HR Strategy & Organization Capabilities Manager จากบริษัท Italthai Engineering และ คุณกันตินันท์ เดชจินดา ตำแหน่ง Organization Development Assistant Manager บริษัท Univentures Group

ไฟล์แนบ

jpg unnamed

ขนาดไฟล์ 89 KB | จำนวนดาวน์โหลด 72 ครั้ง

jpg 19

ขนาดไฟล์ 268 KB | จำนวนดาวน์โหลด 77 ครั้ง

jpg 20

ขนาดไฟล์ 230 KB | จำนวนดาวน์โหลด 72 ครั้ง

ความคิดเห็น