ร่วมทำบุญวันครบรอบการก่อตั้ง โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ฯ ตำบลลำดวน อ.กระสัง 🙏
🥰ร่วมกับกลุ่มทอผ้าไหม ในตำบลลำดวน
🙏องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน
🥰ผู้นำชุมชน

ความคิดเห็น