ลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากชุมชน เพื่อนำไปสู่การจัดกิจกรรมเสริมสร้างมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณปี 2565 ณ บ้านเริงแก้ว หมู่ 8 ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 และร่วมกิจกรรมเปิดเวทีอภิปรายผู้นำชุมชน ณ ห้องประชุมสโลป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564

ไฟล์แนบ

jpg IMG_5725

ขนาดไฟล์ 575 KB | จำนวนดาวน์โหลด 90 ครั้ง

jpg IMG_E5716

ขนาดไฟล์ 998 KB | จำนวนดาวน์โหลด 83 ครั้ง

jpg IMG_E5718

ขนาดไฟล์ 1 MB | จำนวนดาวน์โหลด 83 ครั้ง

ความคิดเห็น